Cool Solutions voor de health markt

Betrouwbaar geconditioneerd transport

Bij het afnemen van bloed, de producten die ervan gemaakt worden en in het geval van vaccins is de werking en kwaliteit sterk afhankelijk van de temperatuur. Bij gebrek aan het waarborgen van gepaste condities op welk moment in de toeleveringsketen dan ook, kan de werkzaamheid enorm worden aangetast en patiënten in gevaar brengen. Bloedtransfusies spelen een belangrijke rol bij veel levensreddende medische behandelingen. Vaak vinden bloeddonaties plaatst op openbare locaties zodat er meer mensen bereidwillig zijn om bloed te doneren. Hierdoor is het gedoneerde bloed verder weg van de juiste locatie en speelt geconditioneerd transport al direct na afname van het bloed een belangrijke rol. Het is van groot belang om een betrouwbare cold chain op te zetten die de prestaties van bloed beschermt. Vaccins zijn nog gevoeliger voor temperatuur dan gewone geneesmiddelen doordat deze meestal biologisch van aard zijn. Over het algemeen geldt dat vaccins alleen hun kwaliteit behouden wanneer zij in het donker en bij een temperatuur tussen 2°C en 8°C worden vervoerd. Alleen op deze manier is de stabiliteit en houdbaarheid van de vaccins te garanderen.

Draag zorg voor een positief imago

Doordat een groot gedeelte van de health sector bestaat uit non-profit organisaties is behalve de kwaliteit van producten ook het imago van de organisatie van groot belang. Door zorg te dragen voor goede producten wordt hun imago positief beïnvloed en neemt de bereidwilligheid van consumenten om het doel te steunen toe. Aangezien er een groot tekort is aan bloeddonoren is dit aspect erg belangrijk. Door producten onder de juiste omstandigheden te vervoeren wordt ook verspilling tegen gegaan. Hoe meer middelen ten goede komen aan het doel, des te bereidwilliger consumenten zijn om het doel te steunen. 

VebaBox Cool Solutions vindt welke donatie dan ook van groot belang en hecht er waarde aan dat deze zo effectief mogelijk wordt ingezet. Een goede, gemonitorde cold chain van essentieel belang om verspilling te voorkomen. Wij kunnen de kennis op het gebied van onze actieve- en passieve koelsystemen gebruiken om passende oplossingen te ontwikkelen.

Levensreddende producten vervoeren. Zij gingen je voor

Ontdek hoe uw branchegenoten onze oplossingen ervaren

Bloedtransport bij Rode Kruis-Vlaanderen

Het Rode Kruis-Vlaanderen is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie. Om de kwaliteit van de bloedvoorziening te waarborgen, werkt het Rode Kruis-Vlaanderen al jaren actief samen met VebaBox Cool Solutions.

VebaBox voor Shanghai Blood Center

Shanghai Blood Center is een van de grootste bloed leveranciers in China. Met de VebaBox weten zij een betrouwbare cold chain op te zetten voor bloedtransport in het stedelijk gebied.

Lees meer

Onze producten

Afgestemd op de health markt