Cool Solutions voor de laboratorium markt

Voor een betrouwbare monsteranalyse

Ook laboratoria en logistieke dienstverleners ervaren de logistieke uitdaging om monster samples onder de juiste condities in het laboratorium te krijgen. Transport van de samples onder de verkeerde condities maakt dat kwaliteit of samenstelling van het monster een dusdanige verandering heeft ondergaan, dat de testresultaten in het laboratorium geen reëel beeld meer geeft van het oorspronkelijke monster. Daardoor kunnen verkeerde conclusies worden getrokken die mogelijk een impact hebben op de veiligheid van producten en/of omstandigheden. 

De uitdaging om laboratoriummonsters juist te vervoeren wordt nog groter wanneer diverse soorten monsters met hetzelfde transport vervoerd worden. Laboratoriummonsters zijn er namelijk in diverse toepassingsgebieden zoals water, milieu, voedsel, biopharma en agro. Doordat de verschillende monsters zich anders gedragen bij bepaalde omstandigheden zijn er verschillende temperatuureisen. Waar het ene monster op dezelfde temperatuur vervoerd moet worden zoals deze is afgenomen, is het bij de andere belangrijk dat de temperatuur wordt teruggebracht zodat de groei van bacteriën stopt. 

Wet- en regelgeving voor monstername

Ieder toepassingsgebied heeft zijn eigen wet- en regelgeving met betrekking tot monstername of productveiligheid. Zo dient bijvoorbeeld de voedsel sector zich te houden aan de Warenwetregeling Monsterneming, is er de drinkwaterwet en het drinkwaterbesluit o m de kwaliteit van ons drinkwater te bewaken en kent de farmaceutische industrie de GMP-regelgeving. Met de producten van VebaBox Cool Solutions vervoert u uw monsters altijd bij de juiste temperatuureisen waardoor u gemakkelijk aan de betreffende regelgeving voldoet.

Laboratoriummonsters perfect vervoeren. Zij gingen je voor

Ontdek hoe uw branchegenoten onze oplossingen ervaren

Ruim 80 coole voertuigen bij Eurofins OSO Benelux

Met ruim 150 voertuigen worden dagelijks allerlei soorten monsters opgehaald bij diverse depots door heel de Benelux en bij de klant op locatie. Hiervoor biedt Eurofins ruim 130.000 analytische testen aan.

Lees meer

VebaBox draagt bij aan veilig drinkwater

Het waterproductiebedrijf voor Zuid-Nederland maakt gebruik van VebaBoxen zodat klanten mede hierdoor altijd en overal in Zuid-Nederland kunnen rekenen op zuiver en veilig drinkwater. Cool drinkwater is wel zo lekker!

Lees meer

Alcontrol al 15 jaar lang een super cool laboratorium

Een juiste monstername is mede bepalend voor de kwaliteit van een analyse. Daarom beschikt ALcontrol Food & Water over een in de Benelux opererende, goed uitgeruste eigen buitendienst én VebaBox!

Lees meer

Onze producten

Afgestemd op de laboratorium markt