Cool Solutions voor de pharma markt

Betrouwbaar pharma transport

Medicijnfabrikanten is er steeds meer aangelegen om de kwaliteit van hun producten te borgen, dit zowel bij de aanvoer van grondstoffen, gedurende het fabricage proces en tijdens de distributie. De temperatuur waaronder dat gebeurd is van groot belang. Medicijnen hebben pas een goede werking wanneer ze na fabricage onder de juiste omstandigheden bewaard en vervoerd worden. Bij gebrek aan het waarborgen van gepaste condities op welk moment in de keten dan ook, kan de werkzaamheid van het geneesmiddel worden aangetast, het verlies van een zending veroorzaken en patiënten in gevaar brengen. Er zullen structureel meer complexere medicijnen op de markt komen die nog gevoeliger zijn voor temperatuur. Daarnaast is ook globalisering van invloed op pharma transport. Doordat medicijnen vaak worden geproduceerd op gespecialiseerde locaties gaan deze de hele wereld over, door verschillende klimaatzones voordat zij op de markt komen.

GDP-richtlijn voor pharma transport 

In 2013 is een richtlijn ingevoerd voor pharma transport, de zogenaamde Good Distribution Practice. Deze richtlijn stelt de norm waaraan moet worden voldaan door bedrijven in de keten om ervoor te zorgen dat de kwaliteit in die keten geborgd worden. Betrokken bedrijven moeten een managementsysteem hebben dat periodiek geaudit wordt. Naast belangrijke aspecten als documentenstroom, opleiding van personeel is temperatuurbeheer een zeer belangrijk aspect. Zo moet bij ontvangst van goederen verplicht direct de temperatuur vastgesteld worden, maar ook zijn er bepalingen over monitoren van de temperatuur.

VebaBox Cool Solutions kan door toepassing van haar actieve- en passieve producten een maatoplossing maken voor elke gewenste distributie-uitdaging. Dat kan van het leveren van de VebaBox voor in een auto tot een oplossing die ontwikkeld is samen met de klant en de hele keten omvat.

Perfect geneesmiddelen vervoeren. Zij gingen je voor

Ontdek hoe uw branchegenoten onze oplossingen ervaren

Brocacef start met de LogiBox

Brocacef is een farmaceutische groothandel die de distributie van geneesmiddelen verzorgd. Het is belangrijk dat deze distributie naar de apotheek en artsenpraktijk volgens het temperature controlled last mile distribution principe verloopt.

Logistieke dienstverlening op z'n coolst bij Fiege

Al meer dan 10 jaar maakt Fiege healthcare logistics gebruik van VebaBoxen voor het transport van medische goederen van en naar ziekenhuizen, laboratoria, groothandels, apotheken en particulieren.

Lees meer

Medicijn transport op maat voor Omega Logistics

Door de flinke groei van het afgelopen jaar zocht logistiek dienstverlener Omega Logistics naar een geschikte koeloplossing voor medicijn transport afgestemd op hun logistieke proces. VebaBox dacht graag mee!

Lees meer

Onze producten

Afgestemd op de pharma markt